logo

Aktuality

28. 5. 2016

Reportáž z V. ročníku konference Moravské dopravní fórum

Tisková zpráva MDF 2016 Deklarace účastníků Moravského dopravního fóra 2016

28. 5. 2016

V. ročník Moravského dopravního fóra se konal dne 11. 4. 2016 v Olomouci

Účastníci tohoto setkání zástupců parlamentu ČR, představitelů ministerstev dopravy a životního prostředí, volených představitelů krajů a municipalit, a akademické a hospodářské sféry a členové Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě přijali závěrečné usnesení ve formě DEKLARACE. Tato deklarace bude zaslána významným představitelům veřejné správy.

31. 3. 2016

Předseda SRDIM Libor Lukáš se obrátil na ministra dopravy

Předseda SRDIM Libor Lukáš se obrátil na ministra dopravy s návrhem na řešení dalšího postupu realizace stavby R4901.