logo

Aktuality

21. 7. 2016

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka převzal záštitu nad VI. ročníkem mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka převzal záštitu nad VI. ročníkem mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ , a ve svém dopise popřál úspěšný průběh konference a zdůraznil potřebu urychleně dobudovat páteřní síť dopravní infrastruktury.

28. 5. 2016

Reportáž z V. ročníku konference Moravské dopravní fórum

Tisková zpráva MDF 2016 Deklarace účastníků Moravského dopravního fóra 2016

28. 5. 2016

V. ročník Moravského dopravního fóra se konal dne 11. 4. 2016 v Olomouci

Účastníci tohoto setkání zástupců parlamentu ČR, představitelů ministerstev dopravy a životního prostředí, volených představitelů krajů a municipalit, a akademické a hospodářské sféry a členové Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě přijali závěrečné usnesení ve formě DEKLARACE. Tato deklarace bude zaslána významným představitelům veřejné správy.