logo

Aktuality

20. 9. 2016

Sdružení pomáhá s přípravou Dopravního terminálu ve Zlíně

Spolu s modernizací a elektrifikací železniční trati Otrokovice – Zlín – Vizovice vznikne ve Zlíně nový dopravní terminál hodný krajského města. Na základě dohody mezi účastníky Memoranda o spolupráci vznikla „Urbanistická studie dopravního terminálu ve Zlíně“, která jasněji určuje polohu a rámcovou podobu nového dopravního terminálu a tak dává konkrétní základ pro navazující projektovou...

16. 9. 2016

Předseda Sdružení Libor Lukáš na konferenci Transport – Ostrava 14. 9. 2016

Předseda Sdružení Libor Lukáš se ve svém příspěvku kriticky vyjádřil k překážkám plynulé přípravy staveb a z toho plynoucím dlouhým lhůtám přípravy staveb prakticky znemožňujícím prosadit zájmy státu v oblasti dopravní infrastruktury.

5. 9. 2016

Pravda a mýty o ochraně životního prostředí a rozvoji České republiky

V České republice existuje tisíce velmi prospěšných neziskových organizací, které působí ve prospěch jejich členů a mají veřejně prospěšné cíle, které jsou důležité pro rozvoj občanské společnosti (např. hasiči, sportovci, charity, folkloristé, ochotníci, myslivci, zahrádkáři, rybáři, junáci, atd).Jsou mezi nimi ale také spolky, které pod pláštíkem ochrany přírody lobují za svoje osobní zájmy,...