logo

Aktuality

22. 9. 2017

Závěry konference Luhačovice 21. 9. 2017

Účastníci VII. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ přijali usnesení ve formě Luhačovické výzvy 2017. Tato výzva bude zaslána prezidentovi republiky, premiérovi, členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významný, osobnostem politické a hospodářské sféry.

23. 8. 2017

Ekologičí aktivisté pokračují ve své obstrukční činnosti – dosáhli dalšího předběžného opatření u D49 01 Hulín-Fryšták

Je téměř jisté, že plán prioritní staveb na Moravě nebude do konce II.programovacío období naplněn. Egerie ve spolupráci s Děti země podali u Krajského soudu v Brněna žalobu na vyjímku č.3 (17 druhů zvláště chráněných živočichů). Krajský rozhodl dne 10.8.2017 o přiznání odkladného účinku této vyjímky vydané Krajským úřadem ve Zlíně a potvrzené MŽP. Je s podivem, že o odkladném činku...