logo

Aktuality

Dálnice D5501 Olomouc-Kokory má zelenou

18. 5. 2021 06:22

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) může pokračovat v přípravě stavby dálnice D55 v úseku Olomouc – Kokory. Ministerstvo dopravy zamítlo rozklad společnosti Agra Velký Týnec, které se dálnice výrazně dotkne. První část dálnice z Olomouce do Přerova by se měla začít stavět příští rok.Proti rozhodnutí se nelze dále odvolat, pouze podat správní žalobu. „Stavební povolení tak nabylo právní moci. Nadále probíhá majetkoprávní příprava a zpracování zadávací dokumentace. Předpoklad zahájení stavby je...

Konference v Luhačovicích přeložena na 30. 9. 2021

22. 4. 2021 20:08

Současná pandemická situace  a z ní vyplývající opatření , vč. opatření v lázních Luhačovice, kde je stále uzavřen lázeňský střed vč. Společenského domu tj. místa konání konference, nás vedou k přeložení konference do období, kde předpokládáme  dostatečné zklidnění  epidemiologické situace, tak aby konference mohla proběhnout dle avizovaného programu.XI. ročník konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ se tedy bude konat v novém termínu a to 30.9.2021 na stejném...

Jsme blíže zahájení stavby dálnice D136 Říkovice-Přerov?

18. 4. 2021 09:35

Olomoucký krajský úřad v těchto dnech opět potvrdil změnu územního rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálnice D1 u Přerova, může tak pokračovat příprava stavby. Krajský úřad potvrdil změnu územního rozhodnutí na stavbu D1 u Přerova už loni v červnu, soud však jeho rozhodnutí na podzim zrušil. Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova. Řidiči ve městě denně čekají v kolonách desítky minut. Stavba musí začít nejpozději letos na podzim, kdy pro projekt končí výjimka z posuzování...

Stavební povolení dálnice D5501 Olomouc-Kokory nenabylo právní moci

20. 2. 2021 09:50

Stavba dálnice v délce 7,6km a rozpočtových nákladech 2,2mld je prvním úsekem navazujícím na již provozovaný úsek spojující Olomouc s Velkým Týncem a součástí tahu dálnice D55 od Olomouce až do Břeclavě. Stavební povolení napadli zemědělci, kterým trasa protíná areál živočišné výroby. V kravínech na okraji Krčmaně mají stovky dojnic a dálnice odřízne prostor, kde se dobytek pase. O podaném rozkladu rozhodne ministr dopravy na základě doporučení komise, která bude zasedat v březnu. Věříme, že...

Stavební povolení dálnice D4901 Hulín-Fryšták nenabylo právní moci. Ekologičtí aktivisté a s nimi propojené osoby podaly 6 rozkladů

20. 2. 2021 09:48

Naše pesimistické předpoklady byly opět naplněny. Ekologové nezklamali, a počet těch co se odvolávají s blížícím se ukončením stavebního řízení se stále zvětšuje. Ministerstvo dopravy obdrželo 6 rozkladů proti stavebnímu povolení , které bylo vydáno před koncem roku 2020 a které tímto nenabyl právní moci. Způsoby, kterými se tito aktivisté snaží destruovat zájmy státu jsou stále sofistikovanější. Zde to byl rozklad podaný až z Kanady, čímž se jim podařilo vzhledem k zdlouhavému doručování...

Dálnice D4901 Hulín-Fryšták má stavební povolení. Tak zvaní Ekologové opět využijí špatných zákonů?

28. 12. 2020 19:28

Stavební úřad MD vydal po dlouhých peripetiích v rámci přípravy stavební povolení na stavbu “D49 Hulín - Fryšták”. Na stavbu délky 16,4 km je dlouhodobě podepsána smlouva se zhotovitelem již v roce 2008, a na stavbě proběhly veškeré přípravné práce. Proti SP lze bohužel očekávat podání Rozkladu ze strany věčných odpůrců stavby – Hnutí země, Egerie a dalších. Přitom tato stavba již měla stavební povolení vydáno, ale v roce 2008 bylo na základě námitek uvedených ekologických aktivistů zrušeno...

Aktivisté bez zodpovědnosti opět vítězí? Územní rozhodnutí D 136 zrušeno

29. 10. 2020 09:35

Územní rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálniční tepny České republiky ,dálnice D 136 Přerov-Říkovice ,vydané  19.11.2019  a po námitkách ekologických aktivistů následně potvrzené  Krajským úřadem Olomouckého kraje, bylo následně napadeno v rámci správního řízení žalobou  aktivistů z Děti Země a   Krajiny Dluhonice u Krajského soudu v Ostravě, který 20.10.2020 ÚR zrušil.A zdá se, že opět vítězí menšina nad přáním drtivé většiny. Důvodem jsou opět špatné zákony umožňující komukoliv...

Iniciovali jsme Petice proti odpůrcům stavby dálnice D 136 Přerov-Říkovice

5. 10. 2020 17:12

V pátek 2.10 proběhlo oficielní spuštění Petice , která má za cíl mimo jiné i dokumentovat vůli občanů Přerova a blízkého okolí, stejně jako ostatních dotčených občanů, či, urychleně dokončit přípravu a zahájit výstavbu tohoto posledního úseku dálnice D1, jejíž realizace se táhne již neuvěřitelných 51let, a stále díky jejím odpůrcům není dokončena. Rozhodli jsme se mobilizovat občanskou společnost, aby pozvedla svůj hlas vůči nezodpovědné a destruktivní činnosti několika málo...

Aktivace občanů k dostavbě dálnice D1-136 Říkovice-Přerov

26. 9. 2020 18:55

Nejen odborné a finanční otázky rozhodují o úspěšnosti výstavby dálnic. Toto video se zabývá nezbytností komunikace s veřejností při plánování a přípravě staveb dálnic. Ukazuje jak je důležité veřejnost správně informovat a na příkladu přípravy posledního úseku dálnice D1, stavby D 136 Říkovice – Přerov ukazuje potřebu trpělivě reagovat na přímo destruktivní činnost některých ekologických a jiných neziskových organizací, či jednotlivců

Stav výstavby dálnic na střední a východní Moravě nás netěší. Blýská se na lepší časy?

26. 9. 2020 18:53

Aktuální situaci v září 2020 na dálnici D55, D136 a D4901 najdete v přiloženém záznamu pořízeném dronem, který mapuje a komentuje stav rozestavěnosti ev. dokladuje stav jednotlivých projektů

Tisková zpráva

25. 9. 2020 21:44

TISKOVÁ ZPRÁVA Luhačovice, 24. září 2020 X. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Více jak deset let nabírají zpoždění prioritní dopravní stavby! Podaří se změnit špatné zákony? V Luhačovicích se uskutečnil jubilejní, desátý ročník mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“. Odborníci zde řešili...

Závěry X. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů"

25. 9. 2020 21:40

Účastníci X. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, která se konala dne 24.9.2020, přijali usnesení ve  formě Luhačovické výzvy 2020. Tato výzva bude zaslána prezidentovi i premierovi ČR i SR, ministrům dopravy ČR a SR, ministryni pro místní rozvoj, dalším  členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významným, osobnostem politické a hospodářské sféry.

Předseda SRDIM Libor Lukáš u ministra dopravy

24. 8. 2020 10:05

V úterý 18.8.2020 proběhla schůzka s místopředsedou vlády ČR a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem, na které jsme  probrali stav přípravy a realizace některých prioritních infrastrukturních projektů na Moravě.Jednali jsme hlavně o přetrvávajícím průtazích v přípravě posledního úseku dálnice D1 Říkovice-Přerov, nebo také o nekonečném povolovacím řízení dálnice D49 Hulín-Fryšták. V obou dvou případech brání plynulosti přípravy přehnaná byrokracie a ekologičtí aktivisté s jejich účelovými...

Experti a Evropská komise doporučuje úpravu legislativy pro zkrácení přípravy staveb

28. 7. 2020 21:06

Ministerstvo dopravy ČR požádalo Evropskou komisi, aby v rámci Programu podpory strukturálních reforem Evropské unie byla posouzeny možnosti urychlení přípravy staveb v ČR s ev. využitím tzv. německého modelu umožňujícího povolení stavby pouze jedním povolením.

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček reaguje na dopis předsedy SRDIM ve věci přípravy stavebního povolení stavby dálnice D4901 Hulín-Fryšták

13. 6. 2020 07:46

Předseda SRDIM Libor Lukáš vědom si složitosti problematiky , ale i časového tlaku,  pod který se stavba D4901 dostává ,se obrátil  na ministra dopravy Karla Havlíčka svým dopisem ze dne 4.5 (viz níže) s žádostí o maximální podporu a urychlení vydání stavebního povolení na tuto stavbu. Reakci ministra Karla Havlíčka vč. dopisu předsedy Libora Lukáše uvádíme zde.

D136 – Říkovice -Přerov – Mohou se motoristé radovat? Námitka ekologů proti vydanému ÚR zamítnuta

13. 6. 2020 07:43

Poslední nedokončený úsek dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem je zase o krůček blíže svému zahájení.Krajský úřad v Olomouci totiž podle v dne 8.6.2020 zveřejněné informace zamítl všechna odvolání proti územnímu rozhodnutí na tuto stavbu.Proti změně územního rozhodnutí podalo loni odvolání šest občanů, ale také tři spolky - Děti Země, Voda z Tetčic a občanské sdružení Krajina Dluhonice. Tyto spolky se sjednotily v úsilí totálně tuto stavbu zablokovat a jistě budou obstruovat dále,...

Západní tangenta Olomouce – blýská se na lepší časy?

27. 5. 2020 19:04

Na kruhový objezd na západním okraji Olomouce směrem na Hradec Králové vede napojení obchvatu Olomouce od roku 2007. Zprovozněno bylo jako provizorium, po kterém už řidiči jezdí dlouhých 13 let a z něhož se stal jeden z neuralgických bodů automapy Česka.Ještě nejméně šest let po něm jezdit budou, i když Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má na dosah důležité razítko pro stavbu chybějícího tříkilometrového úseku k nadjezdu u Břuchotína, kterým zkompletuje západní obchvat Olomouce.Olomoucký...

Moravské dopravní fórum se letos konat nebude. Konference byla s ohledem na vzniklou situace a nařízení vlády o nouzovém stavu bez náhrady zrušena. Těšíme se na Vás v Luhačovicích

21. 3. 2020 16:07

Vážená paní, Vážený pane. Dovolujeme si Vás informovat, že s ohledem na vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky, která tímto opatřeními reaguje na pandemii onemocnění koronavirem COVID-19, Vám sdělujeme, že se konference „Moravské dopravní fórum“ s termínem konání 6.4.2020 NEUSKUTEČNÍ. Jako náhradní řešení si prosím poznamenejte ve svých diářích mezinárodní, odbornou konferenci v Luhačovicích, která by se měla uskutečnit na podzim letošního roku s datem konání 24. září.Bude se...

IX. ročník mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a eokonomických zájmů"

28. 9. 2019 08:58

Až 10 let. Takové zpoždění nabírají důležité dopravní stavby kvůli špatně nastaveným zákonům Odborníci řešili, jak urychlit přípravu prioritních stavebLuhačovice, 26. září 2019Jedinou cestou, jak překonat neschopnost státu realizovat páteřní dopravní infrastrukturu v dohledné době, je změna zákonů. Jejich současná podoba způsobuje, že mnohé projekty nabírají zpoždění až 10 let. Reálně tak hrozí, že Česká republika bude čelit komplikacím při čerpání evropských financí. Navíc se ještě více...

Závěry IX. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů"

28. 9. 2019 08:51

Účastníci IX. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“,která se konala dne 29.9.2019,přijali usnesení ve       formě Luhačovické výzvy 2019. Tato výzva bude zaslána prezidentovi i premierovi ČR i SR, ministrům dopravy ČR a SR, ministrini pro místní rozvoj, dalším  členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významným, osobnostem politické a hospodářské sféry.